پنج شنبه ١٠ فروردين ١٣٩٦
-
ورود به سایت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید!
close
صفحه اصلي > امور مشترکین > دیتا > اطلاعات دیتا 
هواشناسی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1194
 بازدید امروز : 313
 کل بازدید : 365403
 بازدیدکنندگان آنلاين : 9
 زمان بازدید : 0.32
اطلاعات دیتا
 

دنياي امروز را دنياي ارتباطات ناميده اند . ارتباط از طريق شبكه هاي داده و بطور خاص شبكه اينترنت و يا شبكه هاي اينترانت شكل خاصي از ارتباطات امروزي مي باشند . ارتباطات سنتي مثل گفتگو ، داد و ستد ، آموزش ارسال نامه ، خريد و فروش و حتي ارائه خدمات دولتي در دنياي امروز از طريق شبكه هاي مذكور قابل انجام هستند . ارتباطات توسط اين شبكه ها باعث نزديكي افراد متفاوت از نقاط مختلف جهان مي شود و ايده دهكده جهاني محقق خواهد شد .
شركتهاي مخابرات كه از قبل با ايجاد شبكه هاي تلفن ، بعضي از فعاليتهاي ارتباطي سنتي را انجام مي دادند هم اكنون با تأمين تجهيزات جديد ، شبكه هاي سنتي خود را به شبكه هاي داده مدرن امروزي ارتقاء داده تا بتوانند نيازهاي ارتباطي مدرن را نيز برطرف نمايند .
مركز ارتباطات ديتا زير نظر شركت مخابرات استان اصفهان با داشتن شبكه IP استاني براي سرويسهاي مختلف اينترنت و شبكه زير ساخت براي سرويسهاي دسترسي و نقطه به نقطه و شبكه X.25 به صورت محدود بعنوان فراهم كننده شبكه به بخش خصوصي ( شركتها ، مؤسسات ، دانشگاهها و00000000 ) فعاليت مي نمايد .
آنچه در اين دفترچه ارائه مي شود شامل توضيحات انواع خدمات ، قوانين و ضوابط و چگونگي انجام تقاضا براي اينگونه خدمات مي باشد .

توضيح برخي واژه ها:
الف : DATA (ديتا)
در فارسي داده معني شده است . تمام اطلاعات شامل صوت ، تصوير ، متن و غيره نهايتاً به داده تبديل شده و از روي بسترهاي مخابراتي منتقل مي شوند .

ب : E1
يك اتصال مخابراتي رقمي براي انتقال داده مي باشد . و مي تواند در شبكه هاي مخابراتي جايگزين 30 يا 31 خط عادي تلفني با تجهيزات مخصوص باشد .

ج : ICP) Internet Connection Provider)
به شركتهاي پيمانكار مخابرات كه با قرار دادن تجهيزات مخصوص ، شبكه IP ملي را به شاهراههاي اينترنتي در جهان متصل مي نمايند .

د : IDC) Internet Data Center)
به مراكز و شركتهائي گفته مي شود كه با اخذ مجوز از مخابرات و توسط نرم افزار و سخت افزارهاي مربوطه به توليد و فرآوري اطلاعات پرداخته و آنها را به كاربران خود در ايران و ساير نقاط جهان ارائه مي نمايند .
و : ISP) Internet Service Provider)
به شركتهاي فراهم كننده خدمات اينترنت گفته مي شود . اين شركتها به نام آوا نيز شناخته مي شوند .

ز : PAP) Private Access Provider)
به شركتهايي گفته مي شود كه با اخذ مجوز از شركت مخابرات مي توانند دسترسي به شبكه را براي كاربران خود فراهم نمايند .

ح : PDN) Public Data Network)
شبكه عمومي داده كشور مي باشد . پروتكل اين شبكه مي تواند X.25 باشد و براي انتقال داده هاي با ظرفيت پائين و متوسط استفاده مي شود .

ط : VOIP) Voice Over IP)
به مجموعه روشهايي گفته مي شود كه توسط آن سرويس صدا يا سرويس تلفني را از طريق شبكه اينترنت عبور مي دهند .

2- خدمات قابل ارائه به متقاضيان
الف : سرويس IP :اين سرويس به شركتهاي آوا ( ISP ) جهت ارائه خدماتشان به كاربران واگذار مي گردد . اين سرويس توسط بسترهاي موجود مخابرات ( سيم خصوصي ، فيبر ، بي سيم * 0000 ) در سرعتهاي مختلف به متقاضي واگذار خواهد شد . پروتكل اين سرويس TCP/IP مي باشد .


ج : سرويس نقطه به نقطه :
اين نوع خدمت براي اتصال 2 نقطه مورد درخواست متقاضي از روي بسترهاي موجود مخابراتي و شبكه زير ساخت ديتا در پهناي باند مختلف و بدون پروتكل قابل واگذاري خواهد بود .

هـ : سرويس VPN :
اين نوع خدمت براي تشكيل شبكه هاي اختصاصي سازمانها و مؤسسات مختلف بر روي زير ساخت مخابرات مي باشد . اين خدمت در پهناي باندهاي مختلف ارائه مي شود .

د : سرويسE 1 :
اين نوع خدمت براي ارائه سرويس DIAL-UP كاربران شركتهاي آوا به صورت ديجيتال با توجه به امكانات شبكه تلفني موجود مي باشد .
  * : اين بستر فعلاً مهيا نمي باشد .

3- خدمات قابل ارائه به مشتركين :

الف : تغيير نام :
فقط در موردي كه شخص متقاضي يا مشترك فوت نمايد بنام احدي از وراث با موافقت بقيه ورثه .

ب : تغيير آدرس :
با تقاضاي كتبي مشترك و در صورت وجود امكانات فني انجام مي پذيرد .

پ : قطع موقت :
با تقاضاي كتبي مشترك و تسويه حساب با حداكثر زمان قطع به مدت سه ماه .

ج : وصل مجدد :
با تقاضاي كتبي مشترك و عدم وجود بدهي .

چ : تغيير پهناي باند :
با تقاضاي كتبي مشترك و در صورت وجود امكانات فني .

هـ : انصراف از خدمات :
با تقاضاي كتبي مشترك و تسويه حساب با مشترك .

د : اعلام رفع خرابي :
با اطلاع كتبي يا تلفني مشترك نسبت به رفع خرابي اقدام مي شود .

4- مقررات و آئين نامه ها :

الف : مقررات و آئين نامه شركتهاي آوا (ISP) :
شركتها ، مؤسسات خصوصي و دولتي ، وزارتخانه ها و مراكز دانشگاهي مي توانند بعنوان آوا ( ISP ) ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت تحت ضوابط و قوانين مشخص شده در كشور بطور مستقل يا در ارتباط با شبكه اينترنت به فرآوري اطلاعات پرداخته و به مشتريان خود عرضه نمايند . هر آوا (ISP) بايستي از فعاليتهايي كه مغاير با امنيت عمومي و دفاع ملي ، موضوعات مذهبي و قومي ، اخلاق عمومي ، احكام اسلامي ، اطلاعات محرمانه ، تجارت و عمليات مالي باشد در شبكه مربوطه به خود جلوگيري نمايد .
هر آوا بايستي تجهيزات داخلي خود را بر اساس استانداردهاي اعلام شده از طرف مخابرات تهيه و نصب نمايد .
مديريت آوا ضمن داشتن شرايط عمومي در مقابل كليه مقامات قضائي و اداري و اشخاص نسبت به موارد و تعهدات خود مسئول مي باشد .
موارد و تعهدات شامل محتواي اطلاعات ارائه شده ، قوانين حق كپي ، نصب تجهيزات و نرم افزارهاي كنترل كننده و .... مي باشد .
وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مراكز دانشگاهي صرفاً مجاز به استفاده داخلي در مجموعه سازماني خود بوده و حق فروش خدمات به اشخاص ديگر را ندارد .
نحوه برخورد قانوني واعمال مجازات طبق مقررات وضع شده خواهد بود . اين آئين نامه به طور مشروح در سايتهاي www . dci . ir , www . Isfahan telecom . com موجود بوده و به امضاي صاحبان امضاء شركت متقاضي خواهد رسيد .

ب : چكيده ضوابط صدور مجوز تأمين كنندگان ارتباط اينترنت پر ظرفيت

(Internet Connection Provider (ICP
با توجه به نياز روز افزون جامعه به دسترسي پر سرعت به اينترنت و در جهت استفاده از توان بخش خصوصي در چارچوب ضوابط قانوني و ضابطه مند كردن فعاليتهاي مربوطه در كشور در قالب همكاري با شركت مخابرات ايران در زمينه افزايش سريع پهناي باند دسترسي به اينترنت ، ضوابط آن تنظيم گرديده است كه اهم آن به شرح ذيل است :
موسسه (ICP) تحت قوانين جاري كشور و به صورت پيمانكار با شركت مخابرات ايران فعاليت مي كند .
انعقاد قرارداد و تعهدات مربوط به شركت خارجي ارائه كننده ارتباط اينترنت پر ظرفيت به نيابت از شركت مخابرات ايران بعهده مؤسسه (ICP ) مي باشد .
بازاريابي و فروش اينترنت پر ظرفيت بعهده مؤسسه (ICP ) بوده و نرخ آن با رعايت سقف تعرفه هاي مصوب دسترسي به اينترنت شركت مخابرات ايران مي باشد .
حداقل پهناي باند جهت پذيرش تقاضا ، 16 مگابيت در ثانيه دريافت و 4 مگابيت در ثانيه ارسال مي باشد .
مؤسسه (ICP) موظف است تمهيدات لازم جهت مديريت و نظارت پالايه منصوبه خود ، توسط شركت مخابرات ايران را فراهم نمايد .

ج :چكيده ضوابط صدور مجوز ارائه كنندگان خدمات نقطه دسترسي انتهايي ( ندا ) به بخش خصوصي
(Private Access Provider (PAP
با توجه به ضرورت توسعه شبكه ديتا در بخش دسترسي انتهائي به شبكه و بكارگيري توان بخش خصوصي در اين جهت ، ارائه خدمات نقطه دسترسي انتهائي به شبكه ملي ديتا مطابق با اين ضوابط به بخش خصوصي واگذار مي گردد كه خلاصه آن به شرح ذيل است :
با اين مجوز مؤسسات خصوصي مي توانند از طريق ايجاد شبكه هاي محلي و مجتمع تجهيزات دسترسي با سيم و بدون سيم از قبيل WLL , Wireless , DSL Farm و ..... ، خدمات دسترسي به شبكه هاي ملي ديتا ، شبكه هاي خصوصي محلي ، تلفيق صوت و داده (VODSL ) و.... را به مشتركين خود ارائه نمايند .

د : چكيده ضوابط واگذاري خدمات تلفن اينترنتي به بخش خصوصي
جهت ضابطه مند كردن فعاليتهاي تلفن اينترنتي در كشور و بهره گيري از امكانات بخش خصوصي در كشور و ايجاد تسهيلات بيشتر در جامعه در چارچوب مقررات جاري ، شركت مخابرات ايران اين ضوابط را تنظيم كرده است كه خلاصه آن به شرح ذيل مي باشد :
مؤسسات مي توانند با اخذ مجوز فوق خدمات تلفن اينترنتي ( داخل به خارج ) ارائه نمايند .
قيمت اين خدمات براي عموم توسط عرضه كنندگان آن بر اساس رقابت و عرضه و تقاضا تعيين مي شود . سقف قيمت معادل نرخهاي مصوب تماسهاي بين الملل شركت مخابرات ايران خواهد بود .
ارائه خدمات عمومي ارتباط از خارج به داخل و همچنين ارتباط تلفني راه دور و بين الملل از مسيرهاي مستقل از اينترنت به صورت تخصيص يافته ( Dedicated ) از طريق سوئيچينگ مداري ( Circuit Switch ) و يا به صورت سوئيچينگ بسته اي (Packet Switching ) مشمول قانون شبكه هاي مخابراتي است و اين ضوابط مشمول خدمات فوق نمي باشد .

هـ : چكيده ضوابط صدور مجوز ايجاد مجتمع خدمات اينترنت به بخش خصوصي
(Internet Data Center (DIC
در جهت ارتقاء فناوري اطلاعات از طريق ايجاد بسترهاي اطلاعاتي و توسعه كاربريهاي اينترنتي در كشور و ايجاد مراكز ميزباني ( Hosting ) در كشور توسط بخش خصوصي ، اين ضوابط تنظيم گرديده است . خلاصه آن به شرح ذيل مي باشد :
مؤسسات مي توانند با اخذ مجوز فوق با ايجاد مجتمع خدمات اينترنتي ، خدماتي از قبيل اشتراك مكاني ، اجاره خدمات ذخيره و بازيابي اطلاعات ، خدمات برنامه هاي كاربردي ، خدمات شبكه اي ، خدمات مديريت و امنيت شبكه ، خدمات مشاوره اي و..... ارائه نمايند .
كليه نيازهاي ترافيكي اينترنتي از طريق شبكه پر سرعت شركت مخابرات ايران و دروازه هاي بين الملل اين شركت تأمين مي شود .

و : چكيده آئين نامه واگذاريE 1 به منظور استفاده در ISP ها :
امكانات E 1 تنها به مؤسسات و شركتهايي داده خواهد شد كه مجوز فعاليت خود را از شركت مخابرات استان اصفهان اخذ نموده باشند . اين امكانات صرفاً جهت برقراري ارتباط مشتركين شركت يا مؤسسه مذكور به صورت يكطرفه و استيجاري بوده و در حيطه مجوز اخذ شده قابل بهره برداري مي باشد و حق انتقال و واگذاري به اشخاص غير از متقاضي تحت هر شرايط سلب مي گردد . متقاضي متعهد مي گردد كليه مصوبات شركت مخابرات ايران در مورد واگذاري خطوط E 1را پذيرفته و متقبل هزينه هاي مربوطه گردد .
مشخصات فني E 1 واگذار شده بر اساس پروتكل تعيين شده در زمان واگذاري از طرف مخابرات مي باشد . مشروح آئين نامه به همراه تعهد نامه و قرارداد هزينه واگذاري به امضاء متقاضي خواهد رسيد .

5- مراحل واگذاري خدمات به متقاضيان ، مدارك لازم و تعرفه ها :
متقاضي اشتراك خدمات بايد نامه تقاضاي خود را به همراه مدارك مورد نياز به امور مشتركين ديتا ارائه نمايد . پس از بررسي مدارك و تكميل فرمهاي مربوطه در صورت وجود امكانات فني شامل خط خصوصي و تجهيزات منصوبه در سايتهاي ديتاي شركت مخابرات نسبت به رزرو امكانات فني اقدام نموده و پس از واريز وجوه مربوطه توسط متقاضي نسبت به راه اندازي و تحويل سرويس اقدام خواهد شد .
لازم به ذكر است امكانات فني براي هر خدمت از مراجع مربوطه توسط شركت مخابرات استعلام خواهد شد . همچنين براي هر خدمت توضيحات بيشتردر محل امور مشتركين ديتا موجود مي باشد .

مدارك و تعرفه

الف : IP
كليه متقاضيان ارائه خدمات اطلاع رساني و اينترنت درمراكزدولتي ملزم به ارائه مدارك لازم به شرح زيرمي باشند :
1- نامه تقاضا ( همراه با ذكر نام سازمان متقاضي و پهناي باند لازم ) .
2- مدارك رسمي معرفي نماينده تام الاختيار .
3- الف : كپي شناسنامه نماينده تام الاختيار .
ب : چهار قطعه عكس از نماينده تام الاختيار .
ج : آدرس و كروكي منزل و محل كار نماينده تام الاختيار .
4- الف : ارائه طرح نصب .
ب : مشخصات فني تجهيزات .
5- آئين نامه مهر و امضاء شده (تمام صفحات).
6- آدرس پست الكترونيكي .
7- تعهدنامه دريافت IP آدرس (پيوست 9).
8- تعهدنامه VOIP (پيوست 10).
كليه متقاضيان ارائه خدمات اطلاع رساني واينترنت درشركتهاي خصوصي ملزم به ارائه مدارك لازم به‌شرح زير مي باشند:
- نامه تقاضا ( با ذكر نام مشترك متقاضي و پهناي باند لازم )
2- الف : مدارك ثبت شركت .
ب : كپي روزنامه رسمي ( در صورتيكه حداكثر 2 سال از تاريخ انتشار آن نگذشته باشد).
ج : كپي مدرك كارشناسي يكي از اعضاي هيأت مديره .
3- مدارك رسمي معرفي مدير مسئول شركت و يا مؤسسه حقوقي .
4- الف : كپي شناسنامه مدير مسئول .
ب : مدارك تحصيلي مدير مسئول .
ج : سوابق مدير مسئول.
5- چهار قطعه عكس از مدير مسئول .
6- الف : آدرس و كروكي و شماره تلفن محل سكونت مدير مسئول .
ب : آدرس و كروكي و شماره تلفن محل كار مدير مسئول .
7- الف : ارائه طرح نصب .
ب : مشخصات فني تجهيزات .
ج : نحوه ارتباط با مشتركين براي ارائه خدمات اينترنتي ( از قبيل طرح شبكه LAN نوع و نحوه نصب )
8- الف : تعداد و مشخصات نفرات .
ب : پرسنل فني از نظر تحصيلات .
ج : سوابق .
9- آئين نامه مهر و امضاء شده ( تمام صفحات ) .
10- آدرس پست الكترونيكي .
11- تعهد نامه دريافت IP آدرس ( پيوست 9 ) .
12- تعهدنامه VOIP ( پيوست 10 ) .

جدول شماره 2 : تعرفه هاي اينترنت متقارن بعلاوه جدول شماره 1 : تعرفه هاي خدمات اينترنت


 

ارائه خدمات اينترنت تلفني

              

            

       

نامتقارن ( 4 به 1 )

 

رديف

پهناي باند و سرعت

تعرفه ماهیانه (ریال)

 

رديف

پهناي باند و سرعت

تعرفه ماهیانه (ریال)

1

64Kbps

6,000,00

 

1

64Kbps

3,600,000

2

128Kbps

12,000,000

2

128Kbps

7,200,000

3

256Kbps

20,000,000

3

256Kbps

12,000,000

4

512Kbps

35,000,000

4

512Kbps

21,000,000

5

1Mbps

60,000,000

5

1Mbps

38,400,000

6

2Mbps

115,000,000

6

2Mbps

70,000,000

7

4Mbps

220,000,000

7

4Mbps

132,000,000

8

8Mbps

420,000,000

8

8Mbps

252,000,000


توضيح : براي راه اندازي يك خط IP مبلغ يك ميليون ريال به هزينه نصب نيز دريافت مي گردد .

ج : VPN
مدارك مشابه به متقاضيان IP مي باشد و تعرفه آن متعاقباً اعلام مي شود .

د : PTOP
مدارك مشابه به متقاضيان IP مي باشد و تعرفه آن متعاقباً اعلام مي شود .

6-
زمان واگذاري خدمات :
پس از وصول جواب مثبت استعلامهاي امكان سنجي و واريز مبلغ مربوطه درصورت آمادگي متقاضي به مدت 15 روز ، خدمات تحويل مي گردد .

7-
محل رجوع متقاضيان و مشتركين :
متقاضيان و مشتركين مي توانند به صورت حضوري در محل مركز ارتباطات ديتا واقع در ساختمان شماره 4 مخابرات جهت دريافت خدمات مراجعه نمايند . همچنين مي توانند به سايتهاي www. isfahan telecom.com و www.dci.ir جهت كسب اطلاعات مراجعه نمايند .

مشتركين خدمات براي اعلام خرابي مي توانند با تلفن 3313300 تماس حاصل نمايند

  • ارتباط با مدیر عامل:
  • سامانه پیامک ۵۰۰۰۲۱
  • ایمیل: Keshaei@tce.ir
اداره مخابرات شهرستانهای استان اصفهان
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان اصفهان می باشد